Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Bremanger

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Register upaginert
Branntakstar 1937 1
Branntakstar 1938 68-69
Branntakstar 1939 232-233
Branntakstar 1940 404-405
Branntakstar 1941 444-445
Branntakstar 1942 472-473
Autorisasjon 1937 500
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26701/0012/L0008
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Bremanger 0012: Branntrygding
L0008: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 8 /1937 - 1942 - Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger