Lensmannen i Bremanger, Branntrygding, nr. 7: Branntakstprotokoll, skjematakst, 1895-1936, Astaref: SAB/A-26701/0012/L0007

Kildeinformasjon

SAB/A-26701/0012/L0007
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Bremanger 0012: Branntrygding
L0007: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 7/1895 - 1936 - Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger