Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Bremanger

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar Skjema nr. 1 1895 1
Branntakstar Skjema nr. 1 1896 16-17
Branntakstar Skjema nr. 1 1897 24-25
Branntakstar Skjema nr. 1 1899 28-29
Branntakstar Skjema nr. 1 1900 36-37
Branntakstar Skjema nr. 1 1901 48-49
Branntakstar Skjema nr. 1 1902 56-57
Branntakstar Skjema nr. 1 1904 60-61
Branntakstar Skjema nr. 1 1906 76-77
Branntakstar Skjema nr. 1 1907 80-81
Branntakstar Skjema nr. 1 1908 84-85
Branntakstar Skjema nr. 1 1912 96-97
Branntakstar Skjema nr. 1 1914 100-101
Branntakstar Skjema nr. 1 1915 112-113
Branntakstar Skjema nr. 1 1916 128-129
Branntakstar Skjema nr. 1 1917 140-141
Branntakstar Skjema nr. 1 1918 164-165
Branntakstar Skjema nr. 1 1919 172-173
Branntakstar Skjema nr. 1 1920 180-181
Branntakstar Skjema nr. 1 1921 196-197
Branntakstar Skjema nr. 1 1922 204-205
Branntakstar Skjema nr. 1 1924 208-209
Branntakstar Skjema nr. 1 1925 212-213
Branntakstar Skjema nr. 1 1927 244-245
Branntakstar Skjema nr. 1 1928 248-249
Branntakstar Skjema nr. 1 1929 256-257
Branntakstar Skjema nr. 1 1930 268-269
Branntakstar Skjema nr. 1 1931 288-289
Branntakstar Skjema nr. 1 1932 296-297
Branntakstar Skjema nr. 1 1933 324-325
Branntakstar Skjema nr. 1 1934 368-369
Branntakstar Skjema nr. 2 1894 400-401
Branntakstar Skjema nr. 2 1897 404-405
Branntakstar Skjema nr. 2 1900 408-409
Branntakstar Skjema nr. 2 1902 412-413
Branntakstar Skjema nr. 2 1904 416-417
Branntakstar Skjema nr. 2 1906 420-421
Branntakstar Skjema nr. 2 1907 424-425
Branntakstar Skjema nr. 2 1911 428-429
Branntakstar Skjema nr. 2 1912 432-433
Branntakstar Skjema nr. 2 1916 436-437
Branntakstar Skjema nr. 2 1924 440-441
Branntakstar Skjema nr. 2 1930 444-445
Branntakstar Skjema nr. 2 1934 448-449
Branntakstar Skjema nr. 2 1935 468-469
Branntakstar Skjema nr. 2 1936 512-513
Autorisasjon 1894 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26701/0012/L0007
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Bremanger 0012: Branntrygding
L0007: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 7 /1895 - 1936 - Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger