Lensmannen i Balestrand, Branntrygding, nr. 3: Branntakstprotokoll, skjematakst, 1920-1955, Astaref: SAB/A-26501/0012/L0003

Kildeinformasjon

SAB/A-26501/0012/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Balestrand 0012: Branntrygding
L0003: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 3/1920 - 1955 - Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger