Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Balestrand

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1920 1
Branntakstar 1921 12-13
Branntakstar 1922 36-37
Branntakstar 1923 40-41
Branntakstar 1924 48-49
Branntakstar 1925 64-65
Branntakstar 1926 68-69
Branntakstar 1927 84-85
Branntakstar 1928 88-89
Branntakstar 1929 116-117
Branntakstar 1930 124-125
Branntakstar 1932 132-133
Branntakstar 1933 152-153
Branntakstar 1934 156-157
Branntakstar 1935 188-189
Branntakstar 1936 196-197
Branntakstar 1937 200-201
Branntakstar 1938 212-213
Branntakstar 1939 220-221
Branntakstar 1940 240-241
Branntakstar 1941 248-249
Branntakstar 1942 252-253
Branntakstar 1943 256-257
Branntakstar 1945 260-261
Branntakstar 1950 264-265
Branntakstar 1953 268-269
Branntakstar 1954 284-285
Branntakstar 1955 296-297
Register 500
Autorisasjon 1920 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26501/0012/L0003
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Balestrand 0012: Branntrygding
L0003: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 3 /1920 - 1955 - Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger