Lensmannen i Aurland, Branntrygding, nr. 7: Branntakstprotokoll, 1922-1933, Astaref: SAB/A-26401/0012/L0007

Kildeinformasjon

SAB/A-26401/0012/L0007
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Aurland 0012: Branntrygding
L0007: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 7/1922 - 1933 Sogn og Fjordane fylke
Aurland komm.
Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger