Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Aurland

Branntrygding
Laust vedlegg 1933 upaginert
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1922-1930 1
Branntakstar 1931-1933 384-385
Register 500
Autorisasjon 1922 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26401/0012/L0007
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Aurland 0012: Branntrygding
L0007: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 7 /1922 - 1933 Sogn og Fjordane fylke
Aurland komm.
Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger