Lensmannen i Aurland, Branntrygding, nr. 5: Branntakstprotokoll, 1909-1916, Astaref: SAB/A-26401/0012/L0005

Kildeinformasjon

SAB/A-26401/0012/L0005
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Aurland 0012: Branntrygding
L0005: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 5/1909 - 1916 Sogn og Fjordane fylke
Aurland komm.
Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger