Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Aurland

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar Skjema nr. 1 1909-1910 1
Branntakstar Skjema nr. 1 1911-1916 68-69
Branntakstar Skjema nr. 2 1912-1916 264-265
Register 400
Autorisasjon 1909 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26401/0012/L0005
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Aurland 0012: Branntrygding
L0005: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 5 /1909 - 1916 Sogn og Fjordane fylke
Aurland komm.
Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger