Lensmannen i Aurland, Branntrygding, nr. 1: Branntakstprotokoll, 1846-1872, Astaref: SAB/A-26401/0012/L0001

Kildeinformasjon

SAB/A-26401/0012/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Aurland 0012: Branntrygding
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 1/1846 - 1872 Sogn og Fjordane fylke
Aurland komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger