Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Aurland

Branntrygding
Branntakstar 1846-1850 1a
Branntakstar 1851-1860 21b-22a
Branntakstar 1861-1870 56b-57a
Branntakstar 1871-1872 103b-104a
Autorisasjon 1845 132b
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26401/0012/L0001
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Aurland 0012: Branntrygding
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 1 /1846 - 1872 Sogn og Fjordane fylke
Aurland komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger