Annen kilde for Esso Norge A/S, Den administrerende direksjon styrereferater og bedriftsforsamlingsprotokoller 1966, Astaref: SAST/A-100448/A/Aa/L0002/0002

Kildeinformasjon

SAST/A-100448/A/Aa/L0002/0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Stavanger Pa 0982 - Esso Norge A/S A: Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Den administrerende direksjon styrereferater og bedriftsforsamlingsprotokoller
L0002: Den administrerende direksjon Board minutes (styrereferater)
0002: Den administrerende direksjon Board minutes (styrereferater) Annen kilde nr. 2.2/01.04.1966 - 01.01.1970 - Den administrerende direksjon Board minutes (styrereferater) Industri Olje- og petroleumsindustri Privatarkiver Bedriftsarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger