Annen kilde for Esso Norge A/S, Den administrerende direksjon styrereferater og bedriftsforsamlingsprotokoller 1965, Astaref: SAST/A-100448/A/Aa/L0002/0001

Kildeinformasjon

SAST/A-100448/A/Aa/L0002/0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Stavanger Pa 0982 - Esso Norge A/S A: Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Den administrerende direksjon styrereferater og bedriftsforsamlingsprotokoller
L0002: Den administrerende direksjon Board minutes (styrereferater)
0001: Den administrerende direksjon Board minutes (styrereferater) Annen kilde nr. 2.1/01.05.1965 - 01.01.1970 - Den administrerende direksjon Board minutes (styrereferater) Foto Avis Forklaring Tidsskrift Petroleumsvirksomhet Bedriftsforsamlingsprotokoller

Referanser


Brukerinnstillinger