Annen kilde for Esso Norge A/S, Den administrerende direksjon styrereferater og bedriftsforsamlingsprotokoller 1958-1959, Astaref: SAST/A-100448/A/Aa/L0001/0001

Kildeinformasjon

SAST/A-100448/A/Aa/L0001/0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Stavanger Pa 0982 - Esso Norge A/S A: Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Den administrerende direksjon styrereferater og bedriftsforsamlingsprotokoller
L0001: Den administrerende direksjon Board minutes (styrereferater)
0001: Den administrerende direksjon Board minutes (styrereferater) Annen kilde nr. 1.1/06.02.1958 - 01.01.1970 - Den administrerende direksjon Board minutes (styrereferater) Foto Avis Forklaring Tidsskrift Petroleumsvirksomhet Bedriftsforsamlingsprotokoller

Referanser


Brukerinnstillinger