Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Dommer, nr. 3-9: Dnr. 29 Vidkun Quisling, Astaref: RA/S-3138-01/D/Da/L0003

Kildeinformasjon

Riksarkivet Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L0003
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L0004
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L0005
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L0006
Lenke til Arkivportalen
Ytterligere arkivreferanser vises ikke. Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0003: Dnr. 29
Landssviksaker nr. 3-9 /1945 - Dnr. 29 Vidkun Quisling Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Arkivverkets vårslipp 2010-2015 Statlige arkiver Landssvikarkivet

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.