Vinje formannskap og kommunestyre, Møtebok, nr. 2: 1889-1913, Astaref: IKAK/0834021-1/A/L0002

Kildeinformasjon

IKA Kongsberg IKAK/0834021-1/A/L0002
Lenke til Arkivportalen
Vinje formannskap A: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0002: Møtebok
Møtebok nr. 2/28.09.1889 - 22.02.1913 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre

Referanser


Brukerinnstillinger