Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Vinje formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
upaginert
Møtereferater 1889 1
Møtereferater 1890 3
Møtereferater 1891 8
Møtereferater 1892 13
Møtereferater 1893 20
Møtereferater 1894 28
Møtereferater 1895 36
Møtereferater 1896 43
Møtereferater 1897 51
Møtereferater 1898 58
Møtereferater 1899 70
Møtereferater 1900 83
Møtereferater 1901 94
Møtereferater 1902 103
Møtereferater 1903 111
Møtereferater 1904 118
Møtereferater 1905 130
Møtereferater 1906 138
Møtereferater 1907 147
Møtereferater 1908 157
Møtereferater 1909 172
Møtereferater 1910 187
Møtereferater 1911 199
Møtereferater 1912 210
Møtereferater 1913 224
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0834021-1/A/L0002
Lenke til Arkivportalen
Vinje formannskap A: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0002: Møtebok
Møtebok nr. 2/28.09.1889 - 22.02.1913 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre