Nissedal formannskap og kommunestyre, Møtebok, nr. 4: 1904-1912, Astaref: IKAK/0830021-1/A/L0004

Kildeinformasjon

IKA Kongsberg IKAK/0830021-1/A/L0004
Lenke til Arkivportalen
Nissedal formannskap og sentraladministrasjon A: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0004: Møtebok
Møtebok nr. 4/06.08.1904 - 09.03.1912 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre

Referanser


Brukerinnstillinger