Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Nissedal formannskap og sentraladministrasjon

Møtebok formannskap og kommunestyre
upaginert
Møtereferater 1904 1
Møtereferater 1905 10
Møtereferater 1906 27
Møtereferater 1907 45
Møtereferater 1908 62
Møtereferater 1909 77
Møtereferater 1910 90
Møtereferater 1911 113
Møtereferater 1912 138
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0830021-1/A/L0004
Lenke til Arkivportalen
Nissedal formannskap og sentraladministrasjon A: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0004: Møtebok
Møtebok nr. 4/06.08.1904 - 09.03.1912 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre