Sølvskatten 1816, nr. 19: Buskerud amt, Buskerud fogderi, 1816-1822

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Norges Bank Norges Bank/Sølvskatten 1816* Sølvskatten 1816 nr. 19/1816 - 1822 Buskerud fylke
Buskerud fogd.
- Regnskap og skatt Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bankvesen Sølvskatten 1816

Referanser


Brukerinnstillinger