Innhold
Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Innholdsfortegnelse 2
Hurum tinglag 1816-09-21 3
Hurum tinglag 1820-12-19 7
Hurum tinglag 1821-11-20 10
Røyken tinglag 1816-08-26 11
Røyken tinglag 1820-10-28 16
Lier tinglag 1816-08-23 19
Lier tinglag 1818-09-16 30
Lier tinglag 1821-01-12 32
Lier tinglag 1822-11-18 34
Eiker tinglag 1817-04-21 38
Eiker tinglag 1821-01-06 54
Eiker tinglag 1821-10-23 70
Modum tinglag 1817-06-23 72
Modum tinglag 1820-12-16 83
Sigdal tinglag 1816-08-31 92
Sigdal tinglag 1817-03-20 101
Sigdal tinglag 1820-11-04 112
Brevveksling med Norges Bank 124
Kildeinformasjon
Norges Bank Norges Bank
Lenke til Arkivportalen
Norges Bank/Sølvskatten 1816* Sølvskatten 1816 nr. 19 /1816 - 1822 Buskerud fylke
Buskerud fogd.
- Regnskap og skatt Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bankvesen Sølvskatten 1816