Høyfjellskommisjonen, Kommisjonens trykte rettsbøker med dommer og kjennelser, 1909-1953, Astaref: RA/S-1546/X/Xa/L0001

Kildeinformasjon

RA/S-1546/X/Xa/L0001
Lenke til Arkivportalen
RA/S-1546/X/Xa/L0002
Lenke til Arkivportalen
RA/S-1546/X/Xa/L0003
Lenke til Arkivportalen
RA/S-1546/X/Xa/L0004
Lenke til Arkivportalen
Ytterligere arkivreferanser vises ikke. Riksarkivet Høyfjellskommisjonen X: Egenproduserte trykksaker
Xa: Kommisjonens trykte rettsbøker med dommer og kjennelser.
L0001: Nr. 1-33
Annen kilde nr. 1-5/1909 - 1953 - Høyfjellskommisjonens trykte forhandlinger, dommer og kjennelser. Hefte 1-96. Rettergang Rettsprotokoller Landbruk Seterbruk Reindrift Eiendom Statlige arkiver Institusjoner under departementene

Referanser


Brukerinnstillinger