Oppmålingsprotokoll for Kjelvik lensmann 1910-1935

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Finnmarkseiendommen Lensmannen i Kjelvik (hos Finnmarkseiendommen)* Oppmålingsprotokoll nr. 3/1910 - 1935 - Aut. 15.03.1909 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Kjelvik. Oppmåling

Referanser


Brukerinnstillinger