Innhold
Visningsvalg:

Finnmarkseiendommen


Lensmannen i Kjelvik (hos Finnmarkseiendommen)*

Register upaginert
Oppmålingsforretninger 1910 1
Oppmålingsforretninger 1911 28-29
Oppmålingsforretninger 1912 40-41
Oppmålingsforretninger 1913 72-73
Oppmålingsforretninger 1914 86-87
Oppmålingsforretninger 1915 112-113
Oppmålingsforretninger 1916 130-131
Oppmålingsforretninger 1917 162-163
Oppmålingsforretninger 1918 174-175
Oppmålingsforretninger 1919 184-185
Oppmålingsforretninger 1920 212-213
Oppmålingsforretninger 1921 224-225
Oppmålingsforretninger 1922 232-233
Oppmålingsforretninger 1923 238-239
Oppmålingsforretninger 1924 248-249
Oppmålingsforretninger 1925 252-253
Oppmålingsforretninger 1926 254-255
Oppmålingsforretninger 1927 262-263
Oppmålingsforretninger 1928 270-271
Oppmålingsforretninger 1929 272-273
Oppmålingsforretninger 1930 286-287
Oppmålingsforretninger 1931 290-291
Oppmålingsforretninger 1932 296-297
Oppmålingsforretninger 1933 298-299
Oppmålingsforretninger 1934 300-301
Oppmålingsforretninger 1935 302-303
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Kjelvik (hos Finnmarkseiendommen)* Oppmålingsprotokoll nr. 3 /1910 - 1935 - Aut. 15.03.1909 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Kjelvik. Eiendom Oppmåling Statlige arkiver Institusjoner under departementene