Oppmålingsprotokoll for Kjelvik lensmann 1897-1910

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Finnmarkseiendommen Lensmannen i Kjelvik (hos Finnmarkseiendommen)* Oppmålingsprotokoll nr. 2/1897 - 1910 - - Oppmåling

Referanser


Brukerinnstillinger