Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Register upaginert
Oppmålingsforretninger 1897-1898 1a
Oppmålingsforretninger 1898 1b-2a
Oppmålingsforretninger 1899 2b-3a
Oppmålingsforretninger 1900 10b-11a
Oppmålingsforretninger 1901 11b-12a
Oppmålingsforretninger 1903 12b-13a
Oppmålingsforretninger 1904-1905 13b-14a
Oppmålingsforretninger 1906 14b-15a
Oppmålingsforretninger 1907 26b-27a
Oppmålingsforretninger 1908 44b-45a
Oppmålingsforretninger 1909 72b-73a
Oppmålingsforretninger 1910 88b-89a
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
FIEI/-
-: Lensmannen i Kjelvik (hos Finnmarkseiendommen)*
Oppmålingsprotokoll nr. 2 /1897 - 1910 - - Eiendom Oppmåling Statlige arkiver Institusjoner under departementene