Fogderegnskap, nr. 2839, Ryfylke fogderi, 1665-1669, Astaref: RA/EA-4092/R47/L2839

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R47/L2839
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R47: RYFYLKE FOGDERI
L2839: Fogderegnskap Ryfylke
Fogderegnskap nr. 2839/1665 - 1669 Rogaland fylke
Ryfylke fogd.
Regnskap 1665-1669, inntektsvedlegg 1665. Rentekammeret Fogderi Regnskap

Referanser


Brukerinnstillinger