Fogderegnskap, nr. 1147, Hedmark fogderi, 1763-1764: Ekstraskatt 1762, Astaref: RA/EA-4092/R16/L1147

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R16/L1147
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R16: HEDMARK FOGDERI
L1147: Ekstraskatten Hedmark
Ekstraskatt nr. 1147/1763 - 1764 Hedmark fylke
Hedmark fogd.
Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51. Regnskap og skatt Fogderegnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger