Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

HEDMARK FOGDERI
Innholdsfortegnelse 2
1763 Regnskap og summarisk ekstrakt 5
1763 Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntall 11
1763 Vedlegg 2-5: Kvartalsekstrakter av manntall 23
1763 Vedlegg 6-10: Kvitteringer m.m. 85
1764 Regnskap og summarisk ekstrakt 95
1764 Vedlegg 1: Hovedmanntall 138
1764 Vedlegg 1: Hovedmanntall Nes prestegjeld 139
1764 Vedlegg 1: Hovedmanntall Ringsaker prestegjeld 165
1764 Vedlegg 1: Hovedmanntall Vang prestegjeld 246
1764 Vedlegg 1: Hovedmanntall Løten prestegjeld 313
1764 Vedlegg 1: Hovedmanntall Romedal prestegjeld 347
1764 Vedlegg 1: Hovedmanntall Stange prestegjeld 388
1764 Vedl. 2-15: Prestegjeldsvise til- og avgangslister 427
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R16/L1147
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R16: HEDMARK FOGDERI
L1147: Ekstraskatten Hedmark
Ekstraskatt nr. 1147 /1763 - 1764 Hedmark fylke
Hedmark fogd.
Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51. Regnskap og skatt Fogderegnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner