Fogderegnskap, nr. 1026, Hedmark fogderi, 1685-1685, Astaref: RA/EA-4092/R16/L1026

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R16/L1026
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R16: HEDMARK FOGDERI
L1026: Fogderegnskap Hedmark
Fogderegnskap nr. 1026/1685 Hedmark fylke
Hedmark fogd.
- Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger