Fogderegnskap, nr. 826, Solør, Odal og Østerdal fogderi, 1688-1688, Astaref: RA/EA-4092/R13/L0826

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R13/L0826
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R13: SOLØR, ODAL OG ØSTERDAL FOGDERI
L0826: Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal
Fogderegnskap nr. 826/1688 Hedmark fylke
Solør, Odal og Østerdal fogd.
Ekstrakter 1678-1688, antegnelser 1678-1688. Rentekammeret Fogderi

Referanser


Brukerinnstillinger