Fogderegnskap, nr. 573, Nedre Romerike fogderi, 1679-1688, Astaref: RA/EA-4092/R11/L0573

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R11/L0573
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R11: NEDRE ROMERIKE FOGDERI
L0573: Fogderegnskap Nedre Romerike
Fogderegnskap nr. 573/1679 - 1688 Akershus fylke
Nedre Romerike fogd.
Ekstrakt av regnskap 1682-1688 med regnskap 1688, inntektsvedlegg 1688, skatterestanser 1679-1681. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger