Fogderegnskap, nr. 119, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, 1690-1691, Astaref: RA/EA-4092/R03/L0119

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R03/L0119
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R03: ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0119: Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi
Fogderegnskap nr. 119/1690 - 1691 Østfold fylke
Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger