Fogderegnskap, nr. 115, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, 1684-1689, Astaref: RA/EA-4092/R03/L0115

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R03/L0115
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R03: ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0115: Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi
Fogderegnskap nr. 115/1684 - 1689 Østfold fylke
Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogd.
Regnskap 1684-1689, inntektsvedlegg 1684. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger