Fogderegnskap, nr. 112, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, 1681-1683, Astaref: RA/EA-4092/R03/L0112

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R03/L0112
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R03: ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0112: Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi
Fogderegnskap nr. 112/1681 - 1683 Østfold fylke
Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogd.
Onsøy: Inntektsvedlegg 1681-1683, regnskap 1682-1683. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger