Fogderegnskap, nr. 110, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, 1678-1679, Astaref: RA/EA-4092/R03/L0110

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R03/L0110
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R03: ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0110: Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi
Fogderegnskap nr. 110/1678 - 1679 Østfold fylke
Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogd.
"Onsøy og Tune: Inntektsvedlegg 1679 og ""Beviser"" 1678-1679." Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger