Fogderegnskap, nr. 6, Idd og Marker fogderi, 1685-1686, Astaref: RA/EA-4092/R01/L0006

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R01/L0006
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0006: Fogderegnskap Idd og Marker
Fogderegnskap nr. 6/1685 - 1686 Østfold fylke
Idd og Marker fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger