Fogderegnskap, nr. 2, Idd og Marker fogderi, 1680-1681, Astaref: RA/EA-4092/R01/L0002

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R01/L0002
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0002: Fogderegnskap Idd og Marker
Fogderegnskap nr. 2/1680 - 1681 Østfold fylke
Idd og Marker fogd.
Regnskap 1680-1681 med ekstraktregnskap 1678-1681, inntektsvedlegg 1680. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger