Trondheim politikammer, 1/32 Emigrantprotokoller, nr. 5: Emigrantprotokoll nr. 5, 1880-1882, Astaref: SAT/A-1887/1/32/L0005

Kildeinformasjon

SAT/A-1887/1/32/L0005
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Trondheim politikammer 32: Emigrantprotokoller
L0005: Emigrantprotokoll V 23.07-25.04
Emigrantprotokoll nr. 5/23.07.1880 - 25.04.1882 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn

Referanser


Brukerinnstillinger