Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
Emigranter 1880 upaginert
Emigranter 1881 upaginert
Emigranter 1882 upaginert
Notater upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1887/1/32/L0005
Lenke til Arkivportalen
Trondheim politikammer 32: Emigrantprotokoller
L0005: Emigrantprotokoll V
Emigrantprotokoll nr. 5 /23.07.1880 - 25.04.1882 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn