Trondheim politikammer, 1/32 Emigrantprotokoller, nr. 2: Emigrantprotokoll nr. 2, 1871-1872, Astaref: SAT/A-1887/1/32/L0002

Kildeinformasjon

SAT/A-1887/1/32/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Trondheim politikammer 32: Emigrantprotokoller
L0002: Emigrantprotokoll II 19.03-28.02
Emigrantprotokoll nr. 2/19.03.1871 - 28.02.1872 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn

Referanser


Brukerinnstillinger