Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
Emigranter 1871 upaginert
Emigranter 1872 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1887/1/32/L0002
Lenke til Arkivportalen
Trondheim politikammer 32: Emigrantprotokoller
L0002: Emigrantprotokoll II
Emigrantprotokoll nr. 2 /19.03.1871 - 28.02.1872 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn