Protokoll for Statsrådssekretariatet 1943, Astaref: RA/S-1001/A/Ac/L0123

Kildeinformasjon

RA/S-1001/A/Ac/L0123
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Statsrådssekretariatet A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ac: Kongelige resolusjoner med register
L0123: Kgl. res. 15/1-20/12
Annen kilde 15.01.1943 - 20.12.1943 - Kgl. res. 15/1-20/12 Register Protokoll Departement Finansdepartementet Lover Salg Resolusjoner Finsk Regjeringen Forhandlinger Journal Kopibok Embete Stiftelse Forestillinger Riksforsamlingen Vårslipp 2011

Referanser


Brukerinnstillinger