Protokoll for NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm) 1942-1945, Astaref: RA/S-4279/D/Db/L0101/0002

Kildeinformasjon

RA/S-4279/D/Db/L0101/0002
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm) D: Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: NS-administrasjonen
L0101:
0002: Fortegnelse over vedtak Annen kilde 1942 - 1945 - Fortegnelse over vedtak Møteprotokoller 2. verdenskrig Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer

Referanser


Brukerinnstillinger