Matrikkel for Hadeland, Toten og Valdres 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0104

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0104
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0104: Hadeland, Toten og Valdres eksaminasjonsprotokoll
Matrikkel nr. 104/1723 Oppland fylke
Hadeland, Toten og Valdres fogd.
Eksaminasjonsprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger