Matrikkel for Solør, Odal og Østerdalen 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0102

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0102
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0102: Solør, Østerdalen og Odal matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 102/1723 Hedmark fylke
Solør, Odal og Østerdal fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger