Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Register upaginert
Tittelblad 2a
Tynset prestegjeld 2b-3a
Åmot prestegjeld Rendalen anneks 36b-37a
Åmot prestegjeld Store Elvedalen anneks 45b-46a
Åmot prestegjeld Åmot hovedsogn 50b-51a
Elverum prestegjeld Elverum hovedsogn 58b-59a
Elverum prestegjeld Trysil anneks 70b-71a
Hof prestegjeld 79b-80a
Grue prestegjeld 115b-116a
Vinger prestegjeld 147b-148a
Odal prestegjeld 176b-177a
Summarisk ekstrakt for fogderiet 206b-207a
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0102
Lenke til Arkivportalen
EA-4070: Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling
N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0102: Solør, Østerdalen og Odal matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 102 /1723 Hedmark fylke
Solør, Odal og Østerdal fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner