Thottske Samling, 1279 folio: En Dombog med adskillige norske Domme fra det XVI Sec., Bergens Sager især angaaende

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Thottske Samling 1279 folio: En Dombog med adskillige norske Domme fra det XVI Sec., Bergens Sager især angaaende
Annen kilde nr. 1279 folio/1580 - 1601 - Håndskriftet er en samling av dommer, nedskrevet av Morten Nilsson (d. 1601), som bl.a. var byskriver i Bergen 1588-1590 og lagmann i Stavanger 1590-1601. Håndskriftet inngår i Thottske Samling i Det Kongelige Bibliotek i København. - Bildene ble første gang publisert som Web-bok nr. 186 i Digitalarkivet. Rettergang Danmark Dommere og skrivere Lovverk Webbok-publikasjoner

Referanser


Brukerinnstillinger