Oslo stiftsdireksjon, Benefisert gods, Diverse protokoller nr. 1: Bispestolens dokumenter 1584-1612, Astaref: SAO/A-11085/G/Gb/L0001

Kildeinformasjon

SAO/A-11085/G/Gb/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo stiftsdireksjon G: BENEFISERT GODS
Gb: Benefisert gods - Diverse protokoller
L0001: Bispestolens dokumenter
Diplomer nr. 1/1584 - 1612 Oslo fylke
Bispestolens dokumenter 1584-1612. - Diplomene ble på 1950-tallet bundet inn. Innbindingen ble i november 2010 løst opp med den hensikt at diplomene skulle skannes. Diplomer Eiendom Statlige arkiver Kirken

Referanser


Brukerinnstillinger