Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Innholdsfortegnelse 2
Tingsvitne vedrørende Skinnes Krødsherad 1584-06-17 4
Grensegang mellom Forbrigd og Frostad Kvam i Nordre Fron 1608-06-17 8
Tingsvitne vedrørende Valle og Etterstad Aker 1589-05-22 12
Dom vedrørende Rå Norderhov 1591-08-31 16
Erklæring om bispens bolig Aker 1602-09-12 18
Dom vedrørende Kvåle i Slidre Valdres 1606-08-11 22
Dom vedrørende Råum Kråkstad 1585-01-24 28
Underrettsdom I vedrørende Valle og Etterstad Aker 1589-06-26 32
Underrettsdom II vedrørende Valle og Etterstad Aker 1589-06-26 40
Forlik vedrørende Krekke, Stenum-gård og Torsgård Ringebu 1576-06-26 48
Dom vedrørende Finstad Nes i Akershus 1595-07-29 50
Erklæring om tømmerlag i Fåberg Fåberg 1586-09-25 52
Bytte mellom Rud i Nes og Stokstad i Ullensaker Nes og Ullensaker i Akershus 54
Dom vedrørende Vestgården Nes i Akershus 1606-03-17 56
Synsforretning vedrørende Finstad Nes i Akershus 1603-09-26 58
Tingsvitne vedrørende Etterstad Aker 1589-06-03 60
Kongebrev vedrørende bispens bolig på Valle Aker 1590-07-22 62
Dom vedrørende Bjørnstad og Trøgstad (fiskevann) Norderhov 1604-08-30 64
Delegang, Sørum i Gjerdrum og Olstad i Ullensaker Gjerdrum og Ullensaker 1595-05-10 74
Dom vedrørende Ryen og Manglerud Aker 1602-08-10 79
Stevning vedrørende Ryen og Manglerud Aker 1602-08-17 87
Dom vedrørende Krekke og Stenum-gård Ringebu 1606-11-12 91
Dom vedrørende Råum Kråkstad 1585-01-24 95
Lagmannsrettsdom vedrørende Valle og Etterstad Aker 1589-06-27 99
Erklæring om tømmerskurd Aker 1590-11-24 103
Erklæring om tømmerskurd Aker 1590-11-17 107
Erklæring vedrørende Kopseng Eggedal 1592-09-01 111
Kongebrev vedrørende Etterstad og Valle Aker 1584-07-02 113
Deledom vedrørende Ramby Ullensaker 1581-06-29 117
Brev vedrørende Grasvik Sigdal 1605-02-27 121
Skjøte på bispegården i Oslo Aker 125
Ekstra bakside 129
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-11085/G/Gb/L0001
Lenke til Arkivportalen
A-11085: Oslo stiftsdireksjon
G: BENEFISERT GODS
Gb: Benefisert gods - Diverse protokoller
L0001: Bispestolens dokumenter
Diplom og fragment nr. 1 /1584 - 1612 Oslo fylke
Bispestolens dokumenter 1584-1612. - Diplomene ble på 1950-tallet bundet inn. Innbindingen ble i november 2010 løst opp med den hensikt at diplomene skulle skannes. Diplomer Eiendom Statlige arkiver Kirken